FB-61995

Paletina doble 30mm Nº15 mango madera Universal

Paletina doble 30mm cerda china

Paletina pintura doble 30mm cerda china, mango madera barnizada estandar Nº15 Universal